STATISTIČKA IZVJEŠĆA

Pomoću GYM-DESKa na jednom mjestu pregledajte sva statistička izvješća o Vašem poslovanju. Provjerite kojim je danima ili u koje doba dana vaš centar najposjećeniji. Pratite koje su Vaše usluge najprofitabilnije, kada se najviše koriste. 

Imajte uvid u aktivnosti klijenta. Kada su najaktivniji, što najviše koriste. Koliko se dugo zadržavaju u Vašim prostorima i koliko dugo već koriste Vaše usluge. Zadržite ih, nagradite!

Planirajte koji su dani najbolji za promotivne aktivnosti u Vašem prostoru.